Συνεργατες

TUC logo
Technical University of Crete

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (ΕΠΙΤΣ)

Το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠολΚρ) ιδρύθηκε το 1977 στα Χανιά Κρήτης. Σκοπός του είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και έρευνα σε σύγχρονες ειδικότητες Μηχανικού. Το ΠολΚρ έχει πέντε Σχολές. Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) δέχεται φοιτητές από τό 1990. Η Σχολή προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα προπτυχιακών και μετα πτυχιακών σπουδών, με έμφαση σε τρέχοντα και αναδυόμενα θέματα στους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, της Ηλεκτρονικής, και των Συστημάτων.

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (ΕΠΙΤΣ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα τα Χανιά Κρήτης. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, λειτουργεί στα πλαίσια του Πολυτεχνείου Κρήτης, και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τομέα Τηλεπικοινωνιών της Σχολής ΗΜΜΥ. Σκοπός του είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η εκπαίδευση μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, η εκπόνηση μελετών, η παραγωγή προϊόντων, και η προσφορά υπηρεσιών. Έχει εκπονήσει και εκπονεί σήμερα σημαντικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και από διεθνείς και ημεδαπές Ιδιωτικές Εταιρείες.

Neurocom logo
Neurocom SA

H Neurocom είναι μια ΜΜΕ ανάπτυξης λογισμικού και παροχής λύσεων πληροφορικής για κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες, με επίκεντρο την αντιμετώπιση και επίλυση ζητημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων, με απαιτήσεις μεγάλου όγκου και χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσης σε ακρίβεια, ασφάλεια και αξιοπιστία. Ο βασικός της στόχος είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη, προσαρμογή και συντήρηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων καθώς και η παροχή προχωρημένων υπηρεσιών ΙΤ με έμφαση στην διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων. Προσφέρει καινοτόμες, ανταγωνιστικές λύσεις προστιθέμενης αξίας, κυρίως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τηλεπικοινωνιακής αγοράς στην οποία κατά κύριο λόγο απευθύνεται, αλλά και για τις ανάγκες άλλων δραστηριοτήτων όπως στον χρηματοοικονομικό τομέα, στις μεταφορές και τον τουρισμό. Επιδιώκει δυνατότητες υψηλής απόδοσης και κλιμάκωσης αξιοποιώντας τις υποδομές cloud, για να απαντήσουν στις αυξανόμενες απαιτήσεις που επιβάλλουν οι ανάγκες για data-driven διαχείριση σε πολλές δραστηριότητες. Στα πλαίσια αυτά, έχει συμμετάσχει σε Ερευνητικά Έργα, όπως το IoLanes και CoherentPaaS, με μοναδικό αντικείμενο την ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογιών big data.

PK logo
University of Crete

To Πανεπιστήμιο Κρήτης ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1977 με στόχο την προώθηση της μάθησης και την επίτευξη ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας. Το 2011, το περιοδικό The Times Higher Education κατέταξε το Π.Κ στην 145η θέση παγκοσμίως και το 2012 στα 50 καλύτερα νέα Πανεπιστήμια του κόσμου. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ήταν το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που υιοθέτησε τις αρχές της `Χάρτας Δεοντολογίας στην Πρόσληψη των Ερευνητών’ και σήμερα ανήκει στην ομάδα των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων που τους έχει αναγνωριστεί το ευρωπαϊκό λογότυπο HR Excellence in Research.

Η Ιατρική Σχολή συνδέεται με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου που είναι το μεγαλύτερο κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας στη Νότια Ελλάδα και πραγματοποιεί κλινικές μελέτες φάσης Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ.

Η Μονάδα Μαγνητικής Τομογραφίας του Τομέα Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί από την ίδρυσή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας εκτός Αττικής που διατηρεί ενεργό πρόγραμμα κλινικής και βασικής έρευνας με fMRI. Τα τελευταία 5 έτη, η Μονάδα έχει λάβει χρηματοδότηση από συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (Interreg-III, Αριστεία ΙΙ, Θαλής) για την ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας (fMRI) στη διάγνωση νευρολογικών νόσων.